Jak co roku, w święto św. Szczepana miało miejsce rozesłanie kolędników misyjnych, którzy w czasie od 26 do 31 grudnia chodzą z kolędą po domach, zbierając datki na potrzeby swoich rówieśników w krajach misyjnych.

W tym roku pomoc ta będzie przeznaczona przede wszystkim dla Republiki Środkowoafrykańskiej.

Hasłem tegorocznej kolędy misyjnej są słowa: „Samu bana ke kuha” – Aby wszystkie dzieci mogły usłyszeć. Nie chodzi tutaj o odzyskanie sprawności słuchowych, tylko o usłyszenie przepowiadających Dobrą Nowinę o Zbawieniu. Chodzi o to, aby Chrystusowa Ewangelia docierała do jak największej liczby ludności na świecie.

W naszej parafii uroczystość rozesłania odbyła się na Mszy św. o godz. 11.00, po czym kolędnicy rozeszli się po rejonach parafii. Tradycją już się stało, że u nas kolędnicy misyjni odwiedzają domy parafii od razu, w tym samym dniu św. Szczepana. W tym roku po terenie naszej parafii chodziło 12 grup kolędników misyjnych.