Rozpocz-roku-szk-2014Dnia 1 września 2014 r. rozpoczął się nowy – 2014/2015 rok szkolny i katechetyczny. We Mszy św. o godz. 9.00 na rozpoczęcie nowego roku uczestniczyły w niej dzieci i młodzież wraz z rodzicami, dziadkami, nauczycielami i wychowawcami.

Po Mszy św. dalsza część uroczystości pod przewodnictwem Pani Dyrektor odbyła się przy szkole.