Relikwie-sw-MTeresyNasza parafia otrzymała z Rzymu relikwie bł. Matki Teresy z Kalkuty. W piątek 5 września 2014 r., w dzień liturgicznego wspomnienia, zostały one uroczyście wniesione do kościoła parafialnego. Po Mszy św. wierni mieli możliwość ucałować relikwie błogosławionej.

 

-----------

Bł. Matkę Teresę z Kalkuty. Urodziła się 27 sierpnia 1910 r. w Skopje, obecnie Macedonia. Jako loretanka pracowała w szkole dziewcząt w Kalkucie. W 1946 r. usłyszała wezwanie od Boga, aby pomagała biednym i opuszczonym. Za zgodą papieża Piusa XII wyszła na ulice Kalkuty pomagać trędowatym, umierającym i porzuconym dzieciom. Do końca życia pracowała pomagając ludziom, równocześnie apelując o poszanowanie godności drugiego człowieka. Czynnie sprzeciwiała się aborcji, eutanazji i antykoncepcji. W 1950 r. założyła zgromadzenie sióstr misjonarek miłości, które na całym świecie prowadzi sierocińce, domy dla chorych i umierających. Za swoją pracę otrzymała pokojową Nagrodę Nobla. Zmarła 5 września 1997 r. Papież Jan Paweł II beatyfikował ją 19 października 2003 r.

 

 

Modlitwa za wstawiennictwem bł. Matki Teresy:

Błogosławiona Matko Tereso z Kalkuty, Ty pozwoliłaś, aby pragnienie Jezusa na Krzyżu zapłonęło w Tobie żywym pragnieniem, tak iż stałaś się światłem Jego miłości dla innych. Wyproś od Jezusowego Serca.......(wymień swoją intencję). Naucz mnie zezwalać Jezusowi na to, aby przenikał całą moją istotę i dysponował nią, tak by i moje życie promieniowało Jego światłem i Jego miłością wobec bliźnich. Amen.

Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny, Przyczyno naszej radości, módl się za nami.

Błogosławiona Matko Tereso z Kalkuty, módl się za nami.