banerek2a

W Środę Popielcową rozpoczyna się Wielki Post. Jest to czas szczególnego wychodzenia na pustynię swojego życia, aby odświeżać spotkanie z Bogiem, albo na nowo odnajdywać Boga.

 

Jezus 40 dni na pustyni pościł i modlił się, rozmawiał z Ojcem i w ten sposób przygotowywał się na przyjęcie chrztu z rąk Jana Chrzciciela i podjęcie publicznego głoszenia Dobrej Nowiny. Jego wzorem my także – idąc drogą pokuty i nawrócenia – zechciejmy zatrzymać się, wyjść na „swoją pustynię”, aby na nowo spotkać Boga, od Niego zaczerpnąć duchowych sił, które przyniosą duchową świeżość, wyzwolą dodatkową energię, aby jak najlepiej spełniać swoje życiowe zadania.

Na drodze pokuty i nawrócenia nie jesteśmy sami, ale od nas zależy bardzo dużo. Jezus pokazuje nam, jak możemy pomóc Bogu, który chce nas zbawić i przyprowadzić z powrotem do siebie. Podpowiada nam trzy możliwości współpracy z Jego dobrocią: modlitwę, post, jałmużnę. Modlitwa – jednoczy z Bogiem i pomnaża zaufanie do Niego. Post – oczyszcza i hartuje duszę i ciało. Jałmużna – uszlachetnia i uwrażliwia na bliźnich.

Tradycyjnymi i niezwykle cennymi „narzędziami” Wielkiego Postu są i pozostają: Droga Krzyżowa i Gorzkie Żale.

Droga Krzyżowa w naszym kościele będzie w każdy piątek o godz. 16.30, a po niej Msza św. Natomiast w niedzielę o godz. 14.30 będzie możliwość Drogi Krzyżowej dla starszych, dla tych, którym trudno byłoby przyjść w piątek, którzy nie mogli być z przyczyn obiektywnych. Piątek jest tym właściwym czasem Drogi Krzyżowej.

Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w naszym kościele będą w każdą niedzielę o godz. 15.00, bezpośrednio a po nich wieczorna Msza św.

Pamiętajmy o Środzie Popielcowej. Msze św. w tym dniu z posypaniem głów popiołem o godz.: 6.50, 10.00 i 17.00. W Środę Popielcową obowiązuje post i wstrzemięźliwość, o których mówi IV przykazanie kościelne, tzn. trzy posiłki w ciągu dnia – 1 do syta i 2 lekkie (od 18 do 60 roku życia) oraz powstrzymanie się od wszelkich pokarmów mięsnych (od 14 roku życia do śmierci).

Warto pamiętać i podejmować postanowienia wielkopostne jako wejście na drogę pokuty i ascezy, w duchu wynagrodzenia za grzechy, a także kształtowania swoje wolnej woli. Postanowienia wielkopostne, to nie tylko wyrzeczenie się czegoś dobrego, co się nam słusznie należy, ale także większe zaangażowanie w jakieś dobre dzieło.

Zachęcamy, żeby w ramach postanowień wielkopostnych włączyć się w dzieło trzeźwości naszych rodzin i całego narodu poprzez wpisanie się do parafialnej księgi trzeźwości w kancelarii. To nie dotyczy tylko tych, którzy mają problemy z trwaniem w trzeźwości, ale dotyczy wszystkich, dla których sprawa trzeźwości jest ważna.