Pełny program odwiedzin duszpasterskich w 2018/2019:

v Czwartek 27.XII. od 9:00: Oleksówka, Mikówka i Śradówka oraz Podgóry i Sośnina

v Piątek 28.XII. od 9:00: Kuklów i Dział (od p. Bieniek) oraz Pod Ostrą i Zagórze (od p.Grińskich)

v Sobota 29.XII. od 9:00: Wolniki lewa str. w kierunku Grybowa (od p. Góra do p. Pękala)

v Niedziela 30.XII. od 13:00: Wolniki prawa str. w kierunku Grybowa (od p. Pres) zaś od 15:00 Dołki

 

v Poniedziałek 31.XII od 9:00: Góry (od p. Mariana i Zofii Urbańskich) oraz Jodłowa Góra (od p. Romana i Janiny Damasiewicz)

v Środa 2.I. od 14:00: Miczołkówka Dolna i Ogródek (od p. Zdzisława i Władysławy Ruchała do p. Sławomira i Renaty Poręba) oraz od 15.00: Rzeki cz. 1 (od p. Zdzisława Najducha do p. Mirosława i Grażyny Najduch)

v Czwartek 3.I. od 15:00: Wieś (od p. Macieja i Barbary Gumulak) oraz Rzeki cz. 2 i Kominówka (od p. Krzysztofa i Izabeli Mlyczyńskich do p. Jana i Janiny Kołbon)

v Sobota 5.I. od 9:00: Miczołkówka (od p. Piotra i Marceliny Marcisz do p. Zbigniewa i Krystyny Gajdosz) oraz Zagórze (od p. Jarosława i Moniki Szołdrowskich do p. Romana Miczołka)

v Niedziela 6.I od 13:00: Potoki

v Poniedziałek 7.I. od 14:00: Bochenkówka oraz Biała Droga

v Wtorek 8.I od 14:00: Górówka i Pasternik (od p. Zbigniewa i Agaty Dąbrowskich do p. Grzegorza i Marty Pach) oraz od 15:00 Granice Piątkowskie Dolne cz.1 (od p. Feliksa i Cecylii Kożuch do p. Haliny Kolasa)

v Środa 9.I. od 14:00: Zagórze i Pod Mystków (od p. Włodzimierza i Władysławy Podmańskich do p. Czesława i Cecylii Pękala) oraz od 15.00: Miczołkówka (od p. Tadeusza i Agaty Mordarskich do p. Pawła i Ewy Mika)

v Czwartek 10.I. od 15:00: Porębówka, Podedwór i część Półanek (od p. Bogdana i Renaty Kruczek do p. Krystyny Michalik) oraz Granice Piątkowskie Dolne – cz.2 (od p. Tadeusza i Renaty Zwolenik do p. Józefa i Anny Ogorzałek)

v Piątek 11.I. od 15:00: Półanki – cd. (od p. Zenona i Jolanty Zygmunt do p. Zenona i Bernadetty Głód) oraz od 14:00: Granice Piątkowskie Górne (od p. Jana i Bronisławy Kurzeja do p. Władysława i Jolanty Hasior)

v Sobota 12.I. od 9:00: Rzeki cz.3 (od p. Remigiusza i Agaty Szczecina do p. Stanisława i Marii Szczurek) oraz od 15:00: Szpakówka (w odwrotnej kolejności niż dotychczas: tj. od p. Władysława i Cecylii Chruślickich do p. Tadeusza i Grażyny Duda)

v Niedziela 13.I od 13.00: Miczołkówka (od p. Zofii Trenzinger do p. Adama i Lidii Mika)

v Poniedziałek 14.I. od 9:00: Zagroda (od p. Anny Poręba do p. Eugenii Sroka)