Zbliża się już czas Wielkiego Postu. Przygotowaniem do tego są nabożeństwa 40-godzinne, które w naszej parafii będą przeprowadzone przez trzy kolejne niedziele, poprzedzające Środę Popielcową (17.02, 24.02 i 3.03). Serdecznie zapraszamy wszystkich Parafian i prosimy, aby każdy włączył się w uwielbienie Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, zwłaszcza w przyporządkowanej do swojego rejonnu godzinie. Gorąco prosimy także Róże Różańcowe o poprowadzenie wspólnej modlitwy.

 

PROGRAM ADORACJI

PODCZAS 40-GODZINNEGO NABOŻEŃSTWA

 

  • Od godz. 8:00 do godz. 9:00 adorują mieszkańcy rejonów: Kuklów, Dział, Góry, Podgóry, Soślina, Pod Ostrą, Pod Mystków, Wolniki
  • Od godz. 10:00 do godz. 11:00 adorują mieszkańcy rejonów: Szpakówka, Porębówka, Podedwór, Półanki, Zagroda, Zagórze, Rzeki, Jodłowa Góra
  • Od godz. 12:00 do godz. 13:00 adorują mieszkańcy rejonów: Bochenkówka, Dołki, Potoki, Wieś, Biała Droga, Oleksówka, Mikówka, Śradówka
  • Od godz. 13:00 do godz. 14:00 adorują mieszkańcy rejonów: Miczołkówka Górna i Dolna, Górówka, Pasternik, Granice Piątkowskie Górne i Dolne

O animację tej modlitwy adoracyjnej prosimy członków Róż Różańcowych wg porządku:

Pierwsza niedziela adoracyjna – 17 luty 2019 r.

v Od godz. 8:00 do godz. 9:00 adorację prowadzi Róża św. Katarzyny ze Sieny zelatorki Anny Michalik

v Od godz. 10:00 do godz. 11:00 adorację prowadzi Róża św. Katarzyny Laboure zelatorki Barbary Sikorskiej

v Od godz. 12:00 do godz. 13:00 adorację prowadzi św. Bernadety Soubirous zelatorki Kazimiery Jasińskiej

v Od godz. 13:00 do godz. 14:00 adorację prowadzi Róża św. Moniki zelatorki Marii Głód

Druga niedziela adoracyjna – 24 luty 2019 r.

v Od godz. 8:00 do godz. 9:00 adorację prowadzi Róża św. Teresy od Dzieciątka Jezus zelatorki Marii Poręba

v Od godz. 10:00 do godz. 11:00 adorację prowadzi Róża św. Marii Małgorzaty Alacoque zelatorki Władysławy Miczołek

v Od godz. 12:00 do godz. 13:00 adorację prowadzi Róża bł. Anieli Salawy zelatorki Ewy Drożdż

v Od godz. 13:00 do godz. 14:00 adorację prowadzi Róża św. Królowej Jadwigi zelatorki Albiny Paszka

Trzecia niedziela adoracyjna – 3 marzec 2019 r.

v Od godz. 8:00 do godz. 9:00 adorację prowadzi Róża św. Faustyny Kowalskiej zelatorki Teresy Głód

v Od godz. 10:00 do godz. 11:00 adorację prowadzi Róża św. Matki Teresy z Kalkuty zelatorki Krystyny Komperda

v Od godz. 12:00 do godz. 13:00 adorację prowadzi Róża św. Kingi zelatorki Marii Mika

v Od godz. 13:00 do godz. 14:00 adorację prowadzi Róża św. Joanny Beretty Molla zelatorki Elżbiety Miczołek