Gospodarstwa, które gromadzą bioodpady w przydomowym kompostowniku, mogą skorzystać z ulgi za odpady komunalne w kwocie 10zł/m-c od danej nieruchomości. Stosowne deklaracje należy złożyć do 31 stycznia 2020 r. w Urzędzie Gminy Chełmiec.

Najbliższy termin odbioru odpadów dla Paszyna: 10 marzec 2020 r.

Link do deklaracji

Jak segregować śmieci?

ULOTKA