Program 40-godzinnej Adoracji w najbliższe 3 kolejne niedziele (9-16-23 luty) jest następujący:

Od 8:00 do 9:00 adorują mieszkańcy rejonów: Kuklów, Dział, Góry, Podgóry, Soślina, Pod Ostrą, Pod Mystków, Wolniki ( adorację prowadzi 9.02 Róża zelatorki Anny Michalik, zaś 16.02 Róża zelatorki Marii Poręba, a 23.02 Róża zelatorki Krystyny Komperda)

Od 10:00 do 11:00 adorują mieszkańcy rejonów: Szpakówka, Porębówka, Podedwór, Półanki, Zagroda, Zagórze, Rzeki, Jodłowa Góra ( adorację prowadzi 9.02 Róża zelatorki Barbary Sikorskiej, zaś 16.02 Róża zelatorki Władysławy Miczołek, a 23.02 Róża zelatorki Danuty Bochenek)

Od 12:00 do 13:00 adorują mieszkańcy rejonów: Bochenkówka, Dołki, Potoki, Wieś, Biała Droga, Oleksówka, Mikówka, Śradówka ( adorację prowadzi 9.02 Róża zelatorki Kazimiery Jasińskiej, zaś 16.02 Róża zelatorki Ewy Drożdż, a 23.02 Róża zelatorki Marii Mika)

Od 13:00 do 14:00 adorują mieszkańcy rejonów: Miczołkówka Górna i Dolna, Górówka, Pasternik, Granice Piątkowskie Górne i Dolne ( adorację prowadzi 9.02 Róża zelatorki Marii Głód, zaś 16.02 Róża zelatorki Albiny Paszka, a 23.02 Róża zelatorki Teresy Głód)

W kolejne niedziele zmieniają się tylko Róże odpowiedzialne za prowadzenie Adoracji Najświętszego Sakramentu.