Post w Kościele – co warto wiedzieć?

Przed nami pokutny okres Wielkiego Postu. Zatem warto - słysząc słowo POST - przypomnieć sobie, na czym ów post polega, kogo dotyczy i jak go praktykować...

Post jest szczególnym sposobem udziału w tajemnicy Męki Jezusa Chrystusa. Zgodnie z rozporządzeniem Konferencji Episkopatu w Polsce powinniśmy przestrzegać następujących przepisów postnych:

Wierni, którzy ukończyli 14. rok życia, są zobowiązani do zachowania w ciągu całego życia wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych we wszystkie piątki całego roku i w Środę Popielcową. Nakaz ten nie obowiązuje, jeżeli zgodnie z przepisami liturgicznymi w piątek przypada uroczystość.

Natomiast wierni między 18. a 60. rokiem życia, oprócz wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych są zobowiązani również do zachowania postu ścisłego w Środę Popielcową i Wielki Piątek. Post ścisły pozwala na jednorazowy posiłek do syta oraz na dwa skromne posiłki w ciągu dnia (por. kan. 1251 KPK). 

Jest jeszcze tak zwany post eucharystyczny. Obowiązuje on każdego bez wyjątku na godzinę przed przyjęciem Komunii świętej. Wywodzi się on z czasów starożytnych, gdy Komunia święta była pierwszym przyjmowanym w ciągu dnia pokarmem. Ten post polega na powstrzymaniu się od spożywania pokarmów i napojów przez minimum jedną godzinę przed przyjęciem Komunii Świętej. Tego postu nie łamie konieczność przyjęcia lekarstw lub spożycie czystej wody.

Szerzej o postach – zob. artykuł w Niedzieli