Jako katolicy mamy moralny obowiązek zawsze stać po stronie chrześcijańskich wartości i ich bronić, gdy są zagrożone lub znieważane… Szczególnie w ostatnich miesiącach jesteśmy świadkami wydarzeń, podczas których pod hasłami tolerancji i wolności zwłaszcza dla osób z kręgu LGBT dochodzi z ich strony do licznych ekscesów, profanacji, poniżania i deptania tego, co dla nas katolików i Polaków jest święte i drogie. Dodatkowo próbuje się różnymi sposobami narzucać nam legalizację związków homoseksualnych oraz adopcję dzieci przez gejów i lesbijki oraz ideologię gender. Wobec takiej sytuacji nie możemy być obojętni.

Polscy biskupi zwracali uwagę na wielkie zagrożenia dla rodziny wynikające z ideologii LGBT... Aktualnie przez fundację „Życie i Rodzina” jest przygotowany, popierany przez polskich biskupów, projekt ustawy wprowadzający zakaz organizacji tzw. „marszów równości”… W dwie najbliższe niedziele będzie okazja przed kościołem złożyć swój podpis poparcia dla projektu tej ustawy, której celem jest powstrzymanie w Polsce szerzenia się tej deprawującej i niszczącej ideologii. Istotne jest, aby oprócz nazwiska, adresu i złożenia podpisu, także podać swój numer PESEL.