Apel kard. Stanisława Dziwisza

Dzisiaj - 2 kwietnia 2020 roku przypada 15. rocznica śmierci świętego Jana Pawła II. Zapraszamy was wszystkich, abyście trwali w duchowej, modlitewnej łączności z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach - odmawiając o godz. 21:37 ze wszystkimi na świecie Koronkę do Bożego Miłosierdzia oraz poniższy Akt zawierzenia Bożemu Miłosierdziu - przyzywając w tym trudnym czasie próby wstawiennictwa świętego Jana Pawła II. Zapraszamy też do łączności modlitewnej z nami - codziennie o godz.15:00.

 

Akt zawierzenia Bożemu Miłosierdziu w obliczu pandemii

Wszechmogący Boże, w obliczu pandemii, która dotknęła ludzkość, z nową gorliwością odnawiamy akt zawierzenia Twemu miłosierdziu, dokonany przez św. Jana Pawła II. Tobie, miłosierny Ojcze, zawierzamy losy świata i każdego człowieka. Do Ciebie z pokorą wołamy. Spraw, aby ustała pandemia koronawirusa. Błogosław wszystkim, którzy trudzą się, aby chorzy byli leczeni, a zdrowi chronieni przed zakażeniem. Przywróć zdrowie dotkniętym chorobą, dodaj cierpliwości przeżywającym kwarantannę, a zmarłych przyjmij do swego domu. Umocnij w ludziach zdrowych poczucie odpowiedzialności za siebie i innych, aby przestrzegali koniecznych ograniczeń, a potrzebującym nieśli pomoc.

Odnów naszą wiarę, abyśmy trudne chwile przeżywali z Chrystusem, Twoim Synem, który dla nas stał się człowiekiem i jest z nami każdego dnia. Wylej swego Ducha na nasz naród i na cały świat, aby ci, których zjednoczyła walka z chorobą, zjednoczyli się także w uwielbieniu Ciebie, Stwórcy wszechświata i gorliwie walczyli również z wirusem grzechu, który niszczy ludzkie serca.

Ojcze przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami.

Św. Janie Pawle, św. Faustyno i wszyscy święci, módlcie się za nami.